Thương hiệu nhà máyXem thêm

Aditya Birla Group 2 - Công Ty XNK TM SX Hóa Chất Đắc Trường Phát - Nhà phân phối và bán hóa chất tại TP.HCM
AGC chemicals - Công Ty XNK TM SX Hóa Chất Đắc Trường Phát - Nhà phân phối và bán hóa chất tại TP.HCM
formosa chemicals 2 - Công Ty XNK TM SX Hóa Chất Đắc Trường Phát - Nhà phân phối và bán hóa chất tại TP.HCM
solvay chemicals - Công Ty XNK TM SX Hóa Chất Đắc Trường Phát - Nhà phân phối và bán hóa chất tại TP.HCM