THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY HÓA CHẤT ĐẮC TRƯỜNG PHÁT

Số điện thoại : 0919.795.155 – 028.3504.5555  – 028.3756.1835 – 028.3756.1840 – 028.3756.1841 – 028.3756.1842

Email :

Hoachat@dactruongphat.vn

Ctdtphat@gmail.com

Kd.dactruongphat@gmail.com

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ